Giới thiệu

Câu trúc trang web này

Ở trang giới thiệu, tôi sẽ giải thích câu trúc trang toàn bộ.

 

Phân loại về phương pháp học ngoại ngữ

Phương pháp của tôi có thể chia làm ba loại như tiếp nhận, sản sinh và loại khác.
Nói chung, năng lực ngôn ngữ chi làm bốn cái như nói, nghe, viết và đọc. Nhưng ở SLA và lĩnh vực học tập ngôn ngữ thì ta sử dụng hai loại như trên. Ở trang này cũng như vậy.
Các thứ khác được cho vào loại khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Những cách học tiếng nước ngoài có hiệu quả