Tiếp nhận

Định nghĩa

Tiếp nhận, tiếng Anh: input là trí thức mới. Trong phạm vi học tập ngôn ngữ, nó chỉ những tài liệu đọc và nghe, hoặc hành động đó. Theo một số nghiên cứu, sự tiếp nhận không hiểu cả ít có hiểu quả.
Theo phương pháp tôi, cần trọng việc tiếp nhận hơn việc sản sinh.
Tôi coi việc tiếp nhận quan trọng hơn việc sản sinh, vì việc tiếp nhận là cơ sở sản sinh mà không có nguồn từ vựng là làm sao mà làm câu được?

Ví dụ về tiếp nhận

  • Đọc sách giáo khoa
  • Thuộc lòng tự vựng bằng sách tự vựng
  • Xem phim hoặc tiết mục tiếng nước ngoài
  • Nghe radio hoặc podcast
  • Đọc sách, báo, hoặc tạp chí
  • Sang nước ngoài nghe người bản địa nói
  • Đọc ngoại ngữ có thể thấy ở nước mình
  • Tìm kiếm báo trên mạng

Nếu bạn nghĩ ra tài liệu khác, thì xin vui lòng chia sẻ cho tôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Những cách học tiếng nước ngoài có hiệu quả