Hiểu không qua phân dịch

Khi tôi mới bắt đầu học ngoại ngữ thứ nhất, thì tôi có một vấn đề:

Người thạnh thạo tíên nước ngoài khi nói thì có phân dịch sang tiếng bản ngữ để hiểu hay không?

Vì tôi đã học những thứ ngôn ngữ, nên đã tự tìm hiểu rồi. Tôi mong chia sẻ sự khám phá của tôi với các bạn.

Trước hết, xin mời các bạn cùng tôi phân tích quá trình người ta hiểu tiếng nước ngoài.

Phân tích về quá trình lỷ giải ngoại ngữ

Những nguyên nhân làm việc hiểu tiếng nước ngoài là A.Từ vựng và B.sự khác nhau câu trúc.

Từ vựng

Tôi sẽ chứng minh ta thực tiếp hiểu từ vựng ngoại ngữ không qua phân dịch.

từ mới tạo ra

Mỗi năm, tiếng Việt cũng có từ mới theo sự thay đổi thời đại. Các bạn khi nghe lần đầu tiên thì không hiểu mà cần tham khảo người khác giải thích. Nhưng qua thời gian ngắn rồi, thì đã rõ ràng. Với lại, bạn cũng biết sử dùng nó không qua đổi nó sang từ bạn biết.

từ mượn

Như vậy, chắc hẳn có người cho rằng các từ mới thuộc tiếng Việt, mà các từ tiếng nước ngoài là khai niệm nước ngoài.
Thế thì xin mời các bạn xem các từ mượn trong tiếng Việt hiện nay. Có những từ mượn như cà phê, internet, va li, cà vát v.v.. Các từ đến từ tiếng nước ngoài

sự khác nhau câu trúc

Trong tiếng Việt phần lớn câu trúc giống như tiếng Anh. Nhưng câu trúc tiếng Nhật khác tiếng Việt. Trong khi bạn học ngôn ngữ như tiếng Nhật thì gặp gỡ câu trúc động từ đứng ở chỗ cuối cùng.
Câu trúc tiếng Nhật nhơư vậy:
*Tôi sách đọc.
Trong thực tế, người ta cũng hiểu cả câu trúc chưa quên.

Sự biến cách danh từ và sự chia động từ

Cách luyện để thành tạo không phân dịch

Điều quan trọng nhất để luyện là tiếp nhận ngôn ngữ nhiều.

  • Câu trúc đơn giản
  • những từ chỉ chỗ và hướng phía

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Những cách học tiếng nước ngoài có hiệu quả