Thư tập Từ vựng theo nhu cầu của mình

Như chương trước đã giới thiệu, bạn nên học từ vựng cở sở ban đầu tiên. Tiếp theo, những từ mà bạn phải học là những từ theo nhu cầu của mình.

Nhất ban, người ta cố gắng học tất cả từ mới trong sách giáo khoa. Nhưng trong họ cũng có từ không có liên quan đến bạn. Rất có khả năng là các từ đó không xuất hiện mãi mãi.
Để làm rõ rệt những từ bạn phải học, bạn phải làm mục đích sử dụng ngôn ngữ đó.

Mục đích học nó là gì?

Lý do nhiều người không thành công là vì họ không có nhu cầu cấp bách. Nếu bạn thật là cần ngôn ngữ nào đó thì sẽ nhất định tập trung vào từ mà bạn nên học. Ở tính trạng như vậy thì vai trò ngôn ngữ rất rõ ràng.
Nhưng nếu bạn không có nhu cầu ngay thì có thể lập mục đích theo điều bạn quan tâm tới.

Phương pháp Thư Tập Từ vững

Bạn có thể thư tập bằng cách thực tiếp đọc tài liệu liên quan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Những cách học tiếng nước ngoài có hiệu quả